Á

Taakgerichte beheerfuncties

Het beoordelen en nuttig gebruiken van klokgegevens is een ondergeschoven kindje in het merendeel van bestaande systemen. time:PLEX biedt daar standaard praktische programmatuur bij.

Zoals een scherm voor het waarderen van de afwijkende klokacties. Een bevoegde medewerker bepaalt de werkelijk gewerkte tijd uit de aangeboden gegevens. Voorbeeld: Het dagrooster van een werknemer loopt tot 17:00. Hij klokt uit om 19:17 met de opmerking van de werknemer: ‘Overwerk’. Dan komt er mensenwerk aan te pas. Heeft deze medewerker overgewerkt? Tot 19:00 of tot 19:15? Gaat er een halfuur patatjes eten van de extra tijd af?

 

 

Maar bijvoorbeeld ook een receptiescherm, waarop te zien is of een medewerker heeft in- of uitgeklokt. Daarmee worden bellers niet onnodig in de wacht gezet.

miniPLEX B.V.

 

M  06 499 08 711

T  0317 450 214

E  info@miniPLEX.nl